GİZLİLİK POLİTİKASI

CIF B37527900 GRUPO MCONTIGO, SLU, amacı Kişisel Bilgilerin Korunması başlıklı 15/1999 sayılı 15 Aralık tarihli Teşkilat Kanununda belirtilmiş olan, bu kurumun meşru amaçlarını yerine getirmek için GRPI’ye (Korunan Bilgi Genel Sicili) kayıtlı kişisel bilgi dosyalarının varlığını kullanıcıya bildirir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÖNDERİLMESİ VE KAYDI

Bir şahsa başvurmak ve söz konusu kuruluş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almak için kişisel bilgilerin gönderilmesi zorunludur. Bilgilerin ait olduğu kişi, 14 yaşından büyük olduğunu beyan eder.

İstenen kişisel bilgileri vermeyi reddetme veya mevcut bilgi koruma politikasını kabul etmeyi reddetme, aboneliği, kaydı veya bu kuruluş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin alınmasını engelleyecektir.

Kişisel Bilgilerin Korunması başlıklı 15/1999 sayılı Teşkilat Kanununun 13 Aralık tarihli beyanına göre, gönderilen kişisel bilgilerin, 21 Aralık 1720/2007 sayılı Kraliyet Kararnamesi olan LOPD’nin Gelişim Düzenlemelerinde yer alan tüm güvenlik önlemlerini uygulayan Calle Consejo 13,  37002, Salamanca adresindeki GRUPO MCONTIGO ile ilgili dosyalara dahil edileceğini beyan ederiz.

VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE GERÇEKLİĞİ

GRUPO MCONTIGO, SLU’ya veri gönderen kullanıcı, gönderilen verinin doğruluğu, gerçekliği ve uygunluğundan sorumlu olan tek kişidir ve GRUPO MCONTIGO, SLU bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı sağladığı kişisel bilgilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve gerçekliğini garanti eder ve bilgileri gereğince güncellemeyi taahhüt eder.

Kullanıcı kayıt veya abonelik formatında eksiksiz ve doğru bilgi vermeyi kabul eder.

GRUPO MCONTIGO, SLU, kendi yapısının dışında ve diğer kaynaklardan belirtilen verinin doğruluğundan sorumlu değildir ve bu nedenle söz konusu bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek varsayımsal kayıplarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GRUPO MCONTIGO, SLU, bilginin dış kaynaklardan geldiği herhangi bir zamanda GRUPO MCONTIGO, SLU’ya sağlanan bilgilerdeki hatalar, kusurlar veya eksikliklerin bir sonucu olarak kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir zarar veya kayıptan muaftır.

BİLGİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞILMASI

GRUPO MCONTIGO, SLU, kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Bununla birlikte, bilginin başka bir işletmeye sunulması durumunda, etkilenen kişinin önceden onay vermesi talep edilecektir.

ERİŞİM HALARININ KULLANIMI, REFORMU, İPTALİ VE İTİRAZI

Erişim haklarının kullanımı, reformu, iptali ve itirazını da içeren her türlü iletişim posta yoluyla GRUPO MCONTIGO, SLU, Calle Consejo 13,  37002, Salamanca adresine ya da e-posta yoluyla info@decortips.com/tr adresine, konu satırında “Bilgi Koruması” belirtilerek iletilebilir. Söz konusu hakları kullanmak ve İspanya Bilgi Ajansı Koruma Dairesi’nin 19 Ocak tarihli 1/1998 sayılı talimatına uymak için, kullanıcının kimlik fotokopisini GRUPO MCONTIGO, SLU’ya göndererek veya geçerli herhangi bir başka yasal yöntemi kullanarak kimliğini doğrulaması gerekir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

GRUPO MCONTIGO, SLU, yasal olarak gerekli olan ve LOPD’nin Gelişimi RD 1720/2007’de listelenen Kişisel Bilgilerin güvenlik koruma seviyelerini benimsemiştir. Bununla birlikte, LOPD’de ana hatları verilenlere göre sona eren kişisel bilgiler için şifreleme yazılımı, kullanıcı kısıtlama, güvenlik protokolleri ve süresi dolan kullanıcı ve şifreler gibi teknik önlemlerin dışında son nesil güvenlik duvarı gibi başka ek araçların yanı sıra, GRUPO MCONTIGO, SLU’ya sağlanan Kişisel Bilgilerin kötüye kullanımını, değiştirilmesini, bu bilgilere yetkisiz erişilmesini ve çalınmasını önlemek için tasarlanmış sistemlere de sahiptir.

GRUPO MCONTIGO, SLU, dış kaynaklardan kaynaklanan müdahale, ihmaller, kesintiler, bilgisayar virüsleri, telefon arızaları veya bu elektronik sistemin çalışmasındaki kopukluklardan kaynaklanabilecek olası hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, mevcut elektronik sistemdeki telefon hatlarının veya CIP’nin (Bilgi İşlem Merkezi), İnternet sisteminin veya diğer elektronik sistemlerin eksiklikleri veya aşırı yüklenmesinden kaynaklanan gecikmeler veya tıkanıklıklardan veya üçüncü tarafların yasa dışı kesintileri nedeniyle kurumun kontrolünün dışında neden olabileceği zararlardan sorumlu değildirler.

ONAY VE RIZA

Kullanıcı, kişisel bilgi koruma koşulları hakkında bilgilendirildiğini teyit eder ve bu doğrultuda GRUPO MCONTIGO, SLU’nun Kişisel Bilgi Gizliliği Politikasında belirtilen amaçlarını kabul edip onay verir.

GRUPO MCONTIGO, SLU, bu politikayı yeni yasama veya hukuk sistemlerine ve sektörün uygulamalarına uyarlamak için değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu durumda, politikanın yeni yasama organlarına veya hukuk sistemlerine ve endüstrinin uygulamalarına uyum sağlamasına imkân vermektedir. Söz konusu durumda, GRUPO MCONTIGO, SLU, web sayfasında uygulamaya konan değişiklikleri uygulamadan makul bir süre önce ilan edecektir.