Rogelio Salmona İmzası İle Tuğla Mimarisi

Rogelio Salmona, Latin Amerika mimarisinde anahtar bir figürdür. Tuğla binaları, çoklu ölçekte fonksiyon gösteren tasarımın harika örneklerindendir. Projeleri, hiçbir zaman binanın tamamının görünüşü kaybedilmeden, biçim ve tuğlanın dokusu gibi en ufak ayrıntılara kadar düşünülmüştür. 
Rogelio Salmona İmzası İle Tuğla Mimarisi

Son Güncelleme: 09 Ocak, 2020

Kolombiyalı mimar Rogelio Salmona ‘nın tuğla mimarisinin hem ülkesiyle hem de Avrupa kültürüyle güçlü bağı vardır. Bir açıdan eserlerinin bu kadar yaygın olmasının sebebi Kolombiya’daki tuğla bolluğudur.

Hiç şüphesiz, pek çok farklı fonksiyonla, Salmona’nın tuğla kullanımı kesinlikle ustacadır. Tuğlaları duvar gibi geleneksel şeylerin yanında yer ve tavan gibi tuğlanın daha az görüldüğü bölümlerde de kullanmıştır. Binaları, üslupsal açıdan etkileyici mimari yaratmadaki dehasının gerçek bir göstergesidir.

Rogelio Salmona tüm binalarının kişisel bir şekilde bitirilmesini istemiştir. Bu nedenle kendi özel parçalarını tasarlamıştır. Bunları kullanarak fonksiyonellik ve estetik arasında bir bağ kuran aşırı derecede detaylı tasarımlar yaratabilmiştir.

Salmona’nın eserlerinde net ve güçlü bir şekilde 16. yüzyıl öncesindeki dönemin etkileri görülür. Latin Amerikalı olmasıyla net bir bağlantı vardır. Binaları, içinde bulundukları kent alanlarına saygılıdır. Tuğla ve çıplak betonun olabilecek her şekilde ustalıkla kullanıldığı görülür.

Rogelio Salmona: Paris ve Bogotá Arasında

rogelio salmona

1927 yılında Fransa’da doğan Rogelio Salmona çoğunlukla Kolombiya’nın Bogotá şehrinde büyüdü. 1931 yılında Kolombiya’ya geldi ve yıllar sonra orada mimarlık okumaya başladı.

Ancak Salmona, Le Corbusier ile çalışmak üzere Paris’e gitmek için okumaya kısa bir ara verdi. Bu, onun için belirleyici bir deneyim oldu. Salmona, Le Corbusier ile mimarın 1947 yılında Kolombiya’ya yaptığı ziyaret sırasında tanışmıştı. Sonuçta Rogelio Salmona 1949-1958 yılları arasında Paris’te kaldı.

Le Corbusier’in stüdyosunda çalıştığı dönemde büyük sorunlarla ilgilenmeye başladı. Bunlar yatak odasıyla ilgili sorunlardan mimarinin anıtsal doğasına kadar çeşitleniyordu.

Salmona’nın çalıştığı dönem, Le Corbusier’in stüdyosunun en verimli ve üretken dönemlerinden biriydi. Marsilya’daki Unité d’Habitatións, Ronchamps, Chandigarh ve Ahmedabad gibi büyük çalışmalardan bahsediyoruz. Rogelio Salmona fikirlerini kapsamlı olarak Le Corbusier ile paylaştı.

Le Corbusier’in kendisi bizzat bu dönemi “peyzaj, iklim ve gelenek arasındaki uyum” olarak tarif etti. Bunu yapabilmek için bulunulan yerle ilgili derin bilgi gerektiği kesin. 1962 yılında Le Corbusier’in stüdyosundaki işlerini bitiren Salmona, mimarlık alanındaki diplomasını alabilmek için Kolombiya’ya döndü.

Le Corbusier ile birlikte geçirdiği zaman Salmona’ya saklı olan tüm anlamlarıyla birlikte şehirleri ve şehirciliği yeniden düşünüp analiz etme isteği verdi. Toplumumuz için mimarinin önemini ve sorumluluğunu anlamaya başlıyordu.

Le Corbusier ile birlikte yaptığı çalışmalardan elde ettiği somut bir şey de modern konseptlerdi. Bu çalışmalar aracılığıyla mimarinin özüne inen benzersiz bir çalışma yaratmayı başardı.

“Biçim ve malzeme içinden çıkılmayacak şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Öyle ki malzeme değişirse biçim de mutlaka değişmelidir.”

-Rogelio Salmona-

Rogelio Salmona’nın mimarisi, tuğla ile bina ören şair

salmona kuleler tuğla

Salmona’nın çalışmalarının temel özelliği çıplak beton ve tuğla kullanımıdır. Ayrıca suyu da kanallar ve havuzlar aracılığıyla sıklıkla bir tür bağlayıcı olarak kullanmıştır.

Bu malzemelerin kullanımı Salmona’nın mimarisinin imzası olmuştur. Bina yüzü olarak tuğlaları dikkatli bir şekilde kullanması, sıra dışı güzellikte cepheler yaratmasına yardımcı olmuştur.

Ancak tuğlayı aynı zamanda çalışmalarında pek çok farklı şekilde de kullanmıştır. Çerçevelerden pencere pervazlarına, kapı pervazlarına ve yapısal elementlere her şeyde tuğlaya rastlamak mümkündür.

Salmona detaylara yoğun bir şekilde odaklanır. Bu nedenle kişisel olarak da bazı parçalar tasarlar, bu parçaların modelini, boyutunu, rengini ve dokusunu bizzat seçer.

Bu Kolombiyalı ustanın mimarisi neredeyse folklorik ve gelenekseldir. Ülkesinin mimarisinde neredeyse her yerde görebileceğiniz bir malzemeyi (kil) almış ve onu kullanarak kendi dilini yaratmıştır.

Rogelio Salmona 16. yüzyıl öncesindeki mimariden özellikle de Aztek mimarisinden bolca esinlenmiştir. Açık alan kullanımımızı yeniden değerlendirmesine yardımcı olması için Teotihuacan ve Chicken Itza’daki meydanları analiz etmiştir. Alanlara ve içlerinde hareket etme biçimlerimize, pencerelere ve çerçevelere yeni yaklaşım şekilleri bulmuştur.

Kariyerinin başlangıcında Bogotá oldukça verimliydi. Keşif niteliğinde birkaç bina yaparak işe başladı. Bu dönemde yaptığı bahsedilmeye değer eserler Universidad Libre’deki Baccalaureate College (1962) ve Kolombiya Mimarlar Birliği Merkezi (1961-1970) olarak sıralanabilir.

Öne çıkan projeleri

Genel Millet Arşivi, Bogotá

tuğla mimari salmona

Genel Millet Arşivi, hem kültürel bir alan hem de Kolombiya’nın ortak belleği olması gereken bir yerdir. Salmona, bunu düşünerek mimari ile binanın içindeki belgeler arasında bir bağlantı kurduğundan emin olmak istemiş ve şiirle belleği birleştirmiştir.

Bogotá’da yer alan bu binanın cephesi tuğladan yapılmıştır. Koruyucu bir kılıf gibidir. Patikalar, içindeki ve etrafındaki meydanlar dahil çevresinin tamamında su akışını biriktiren ve yöneten kanallar vardır.

Binayı etrafındaki büyük binalarla ilişki halinde olacak şekilde konumlandırmıştır. Binanın iki temel kanadı vardır: Kuzey ve Güney. Ortak bir alanla birleştirilirler.

kütüphane virgil rogelio salmona

Bu kütüphane Bogotá’nın kuzeydoğusundadır. Simón Bolívar Metropolitan Park’ını ve Virgilio Barco Libary Park’ını da içinde barındıran daha büyük bir kompleksin parçasıdır. Bu kütüphane bir binanın doğal alana nasıl entegre edilebileceğinin harika bir örneğidir.

Le Corbusier’in bu bina üzerindeki etkisi çok açıktır. Salmona bu binayı hem kültürü hem de peyzajı düşünerek, çevreden çok fazla ilham alarak tasarlamıştır.

Salmona, yerin bir kısmını kazmak ve binayı yerleştirmek için 5 metreye yakın bir alçaklık yaratmak istemiştir. Bu alçaklık çeşitli boylarda eğimin yaratılmasına izin vermiştir. Böylece tüm yollar, meydanlar ve açık alanlar için şekillerin yaratılmasına yardımcı olmuştur.

‘House of Illustrious Guests’, Cartagena

başkanlık misafir evi kolombiya salmona

Cartagena’da yer alan bu evin yapılış amacı Kolombiya başkanının misafirlerini ağırlayacak bir yer inşa etmektir. Salmona evin tarihi referansları (16. yüzyıl öncesi ve sömürge dönemi) olmasını istemiştir. Bu amaçla öncelikle Kolombiya’da artık unutulmuş bir şey olan avlu geleneğini geri döndürmüştür. 

Evin temel yapısını sağlayan 7 avlu vardır. İkisi toplantı odaları içindir. Diğerleri sizi iç mekandan dış mekana götüren geçiş alanlarıdır.

Bu bina için kullanılan malzemeler şöyledir: Tuğla, mercan taşı, terakota, beton ve çeşitli sert tahtalı ahşap çeşitleri. Ayrıca bu binanın tasarımında doğal elementler de önemli rol oynarlar.

Pek çok ödül alan Salmona defalarca ustalığını kanıtlamıştır. Onun yaptığı binalara baktığınızda, tuğla mimarisini detay ve şehir sevgisi olarak görmekten kendinizi alamazsınız.

İlginizi çekebilir ...
Kil Tuğlası: Yapı İşlerinde Süper Dayanıklı Malzeme
Decor Tips
sayfasında okuyun Decor Tips
Kil Tuğlası: Yapı İşlerinde Süper Dayanıklı Malzeme

Bugünkü gönderimizin konusu kil tuğlalar. Bu malzemelerin direncinden bahsedeceğiz. Daha önce bu konu hakkında araştırma yapmış mıydınız?