İç Tasarım Bir Sanat Formu Olarak Kabul Edilmeli Midir?

İç tasarım yaratıcılık, ilham ve beceri gerektirmektedir. Tasarımların saf güzelliği karşısında oldukça haklı olarak, iç tasarım bir sanat formu olarak kabul edilebilir.
İç Tasarım Bir Sanat Formu Olarak Kabul Edilmeli Midir?

Son Güncelleme: 18 Aralık, 2020

Birçok insana göre iç tasarım, şekil, renk ve mekan sorularının birleştiği bir ifade aracıdır. Sonuç olarak, kendimizi sık sık şu soruyu sorarken bulmaktayız: iç tasarım bir sanat formu olarak kabul edilmeli midir?

Adından da anlaşılacağı gibi, iç tasarım uzmanları, yaşam alanlarının dekorasyonunu planlamakla görevli kişilerdir. Aldıkları eğitim onlara yaratıcılık hakkında her şeyi öğreterek planlarını geliştirmeleri ve uygulamaları için gerekli araçları sağlamaktadır.

Alışılmış sıradanlığın ötesine geçmeyi öğrenerek tasarımlarını zaman içinde yeniler ve geliştirirler. Bir sanat formunun önemli bir parçası olan dönüşümlerin fitilini ateşlerler. Aslında, iç tasarım neredeyse diğer sanat formları ile aynı yöntemleri kullanarak diğer disiplinlere benzer sistemleri takip etmektedir. 

Sanatsal Estetiğin Temel İlkeleri

İç tasarım çizim ve planları

Esas itibariyle, iç tasarım, en temelden en karmaşığına kadar değişen ve her iki kavramı aynı anda birleştiren, eksiksiz bir tasarım oluşturmak için gerekli estetik anlayışını sunmaktadır.

Oluşan genel görünüm, tüm tasarımın dayandığı temel direktir. Bir mekanı oluşturan unsurların bir düzene sahip olması ve birbirini tamamlaması gerekmektedir.

İç mekan tasarımcıları, uyuşmayan renkler ve kaotik bir düzenden kaçınarak bir orantı yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda tasarımcının amacının duyuları mutlu etmeyi hedefleyen bir estetik anlayışı yaratmak olduğunu söyleyebilirsiniz.

Sanat, belirli bir estetik anlayışı yaratmayı amaçlayan bir ifade aracıdır. 

İç Tasarım Yaratıcılık Gerektirir

renkli parçalardan oluşan küp

İç mekan tasarımından sorumlu kişi, üzerinde çalışacağı fikir ve kaynakların yanı sıra, en çok yaratıcılığa ihtiyaç duymaktadır.

 • Tasarımdan sorumlu kişinin yapması gereken ilk şey, belirli bir planlama ile renk, ışık ve şekil unsurlarının nasıl kullanılabileceğini bilmek için mekanı incelemektir.
 • Bir tasarımcının çalışması, esas olarak her mekanın potansiyelini dikkate almayı, alandan en iyi şekilde yararlanmayı ve mobilyaları en iyi şekilde organize etmeyi içermektedir.
 • Ortaya çıkan tasarımlar enerji ve dinamizmi teşvik etmelidir.
 • Farklı unsurlar mekanın her yerinde tutarlı olmalı ve tasarımcının fikirlerini yansıtmalıdır. Tüm yarım kalmış işler esas olarak nihai amaç olan uyuma ulaşmak için halledilmelidir.
 • Tasarımcının rolü bir fikrin şekillenmesine yardımcı olmaktır ve yaptıkları her şeyin bu amaca hizmet etmesi gerekmektedir.

İlham, yaratıcılığın fırsatıdır. (Honoré de Balzac)

Tamamlayıcı Renkler

Renk paleti

Şüphesiz ki, iç mekanlar renksiz olmaz ve bu yüzden uyum yaratmak için doğru renk dağılımına sahip olmak önemlidir.

 • Gerilimden ve renk uyumsuzluklarından kaçınmalısınız.
 • Bir tasarımcı, hangi renklerin stille uyumlu olduğunu, renklerin hangi mekanda nasıl çalıştığını ve her bir rengin nasıl bir atmosfer yaratabileceğini bilir.
 • Ayrıca, tasarımcıların şekiller ve renkler arasında bir diyalog kurmaları gerekmektedir. Doğal olarak odadaki belirli noktalara yönlendirilen bakışlarımız, kullanılan renklere bağlı olarak daha fazla veya daha az ön plana çıkan nesnelere yönelecektir.
 • Akılda tutulması gereken bir diğer önemli faktör olan duvarlar, mekanı ve mobilyaları tamamlamalıdır.
 • Tıpkı evinizi boyamak gibi, mobilyaları kullanarak evinize renk katabilirsiniz.

Diyalog Kurmak

Nesneler arasında diyalog kurmak

Mekan tasarımı bir düzen duygusuna sahip olmalı ve nihai görünümü oluşturan her öğe arasında bir diyalog oluşturulmalıdır. İç tasarım söz konusu olduğunda hiçbir şey gözden kaçırılmayacak her şey arasında bir tutarlılık ve bağlantı duygusu olması gerekmektedir.

Mobilyalar ve odanın dizaynı arasında bir bağlantı oluşturmak çok önemlidir. Her dekoratif unsurun kendine özgü işlevini yerine getirebilmesi için doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde diğer heykeller, resimler, kilimler veya bitkiler gibi dekorasyon unsurları rastgele değil bir bütün olarak odanın tarzıyla uyumlu olarak seçilmelidir.

İç tasarımın çeşitli özelliklerini inceledikten sonra, sanatın ilkelerine her yönden uyan bir disiplin olduğunu görmek kaçınılmazdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Lava Oliva, Rocío: Interiorismo, Vértice, 2008.