Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger

Formålet med det, der beskrives i den Organiske Lov 15/1999, fra den 19. december omkring Beskyttelse af Personlige Oplysninger GRUPO M CONTIGO S.L. med CIF B37527900 informerer brugeren om eksistensen af de personlige oplysningsfiler, der er registreret i GRPI (General Registry of Protected Information, Den Generelle Registrering af Beskyttede Oplysninger, red.), for at opfylde de retsmæssige formål for dette selskab.

INDSAMLING OG REGISTRERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Det er obligatorisk for selskabet at indsamle personlige oplysninger, så de kan kontakte vedkommende og informere om de produkter og services, der tilbydes. Personen, som oplysningerne tilhører, tilkendegiver, at han/hun er ældre end 14 år gammel.

Hvis man nægter at give de anmodede personlige oplysninger, eller hvis man nægter at acceptere den nuværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, så vil man blive forhindret adgang til at abonnere, tilmelde sig og modtage produkter og tjenester fra dette selskab.

Ifølge bekendtgørelsen for den Organiske Lov 15/1999, fra den 13. december om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, bekendtgør vi, at indsamlede personlige oplysninger vil blive inkorporeret i de filer, der angår GRUPO M CONTIGO S.L., med adresse i Concejo 13, 37002 Salamanca. Vi har implementeret alle de sikkerhedsforanstaltninger, der blev slået fast under Development Regulations i LOPD, royal decree 1720/2007 den 21. december (Udviklingsregler i henhold til Loven Om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, kongelig dekret 1720/2007, red.).

OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED OG SANDFÆRDIGHED

Den bruger, der sender sine oplysninger til GRUPO M CONTIGO S.L. er alene ansvarlig for oplysningernes sandfærdighed, rigtighed og hensigtsmæssighed. GRUPO M CONTIGO S.L., har intet ansvar deraf.

Brugeren garanterer og står i alle tilfælde til ansvar for nøjagtigheden, validiteten og autenticiteten af de personlige oplysninger, som han/hun har givet, og lover at opdatere oplysningerne efter behov.

Brugeren indvilliger i at levere fuldkomne og korrekte oplysninger under tilmeldningen eller abonneringen.

GRUPO M CONTIGO S.L. står ikke til ansvar for sandfærdigheden af oplysninger, de ikke selv har skabt samt oplysninger fra andre kilder, og står derfor heller ikke til ansvar for mulige tab, der kunne opstå som en følge af brug af førnævnte oplysninger.

GRUPO M CONTIGO S.L., er fritaget for ansvar vedrørende tab eller skade, som brugeren kan udsættes for som følge af fejl, defekter eller udeladelser af oplysninger givet til GRUPO M CONTIGO S.L., når oplysningerne kommer fra kilder udefra.

OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

GRUPO M CONTIGO S.L.. vil ikke frigive oplysninger om brugere til tredjeparter. Dog, hvis det sker, at oplysninger videregives til en anden forretning, vil der blive anmodet om udtrykkeligt samtykke inden frigivelsen finder sted.

Adgangsrettigheder, ændringer, annulering og klager.

Alle typer af kommunikation, samt adgangsrettigheder, ændringer , annulering og klager kan stiles via post til: GRUPO M CONTIGO S.L.., Concejo 13, 37002, Salamanca, eller via e-mail til info@decortips.com/da. Emnefeltet skal udfyldes med ”Beskyttelse af Personlige Oplysninger”. For at anvende de nævnte rettigheder og følge retningslinjerne for 1/1998, den 19. januar, af Det Spanske Agentur for Beskyttelse af Personlige Oplysninger, skal brugeren verificere sin identitet hos GRUPO M CONTIGO S.L., ved at sende en kopi af sit Nationale ID eller anden gyldig dokumentation.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VEDR. OPLYSNINGER

GRUPO M CONTIGO S.L., har indført de standarder for beskyttelse af personlige oplysninger, der er påkrævet ved lov, og som er nævnt i RD 1720/2007 om Udviklingen af LOPD. Andre metoder tages derudover i brug, såsom de nyeste firewalls, pånær tekniske foranstaltninger såsom krypteringssoftware til personlige oplysninger, begrænsede brugere, sikkerhedspolitik, brugere og kodeord, der udløber på baggrund af det, der beskrives I LOPD, samt andre systemer designet til at forhindre misbrug, ændringer, uautoriseret adgang og identitetstyveri af oplysninger givet til GRUPO M CONTIGO S.L..

GRUPO M CONTIGO S.L., vil ikke stå til ansvar for mulige skader eller tab der kunne opstå som følge af indblanding, udeladelser, afbrydelser, computervirusser, nedbrud af telefonlinjerne eller afbrydelser i de elektroniske system, der skyldes eksterne kilder. De vil heller ikke være ansvarlige for forsinkelser eller blokader i det nuværende elektroniske system, hvis det skyldes mangler eller trafik på telefonlinjerne eller på CIP (Center of Information Processing, Center for Bearbejdelse af Oplysninger, red.), på internetsystemet eller andre elektroniske systemer, såvel som skader skabt af tredjeparter via illegale afbrydelser, som ligger udenfor selskabets kontrol.

ACCEPT OG SAMTYKKE

Brugeren bekræfter, at han/hun er blevet informeret om betingelserne for beskyttelse af personlige oplysninger, og har accepteret og erklæret sig enig med hvordan førnævnte behandles på vegne af GRUPO M CONTIGO S.L., på den måde og med de formål, der hentydes til i denne Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger.

GRUPO M CONTIGO S.L. forbeholder sig retten til at ændre denne politik for at tilpasse den til ny lovgivning og jurisprudens samt til industriens praksis. Med denne formodning leveres politiker for at tilpasse sig til ny lovgivning eller jurisprudens samt til industriens praksis. Med denne formodning erklærer GRUPO M CONTIGO S.L. ændringer på denne side i god tid inden de implementeres.