Arkitekturen i huse med kolonial stil

Kom med tilbage til kolonitidens arkitektur
Arkitekturen i huse med kolonial stil

Sidste ændring: 10 august, 2019

I dag vil vi se nærmere på arkitekturen i huse med kolonial stil. Disse huse rummer adskillige typer af konstruktion med fælles træk, men med hver sin personlighed. Lad os se nærmere på det!

Arkitekturen i huse med kolonial stil kan være mange ting afhængig af konteksten. Typisk er den koloniale stil indarbejdet i huse og bygninger i Nordamerika, hvor der kom mange nybyggere til. Men der er nogen forvirring, når vi taler om den arkitektoniske stil på huse med kolonial stil.

I dag vil vi se nærmere på denne stil i sin mest populære udgaver. Faktisk har den koloniale stil ved at få sin genopblomstring. Denne genopblomstring tager de vigtigste træk og indarbejder dem i de moderne huse.

Vi vil fortælle dig, hvordan du kan genkende den arkitektoniske stil ved koloniale huse. Disse koloniale huse er smukke i alle deres udformninger. Lad os se nærmere på dem!

Hvordan opstod huse med kolonial stil?

flotte detaljer i dette hus

Rødderne i den koloniale stil startede helt tilbage fra dengang, da man byggede hytter. Senere var de de enkle hytter, som de europæiske nybyggere byggede i Amerika. Det var hytter, som mindede dem om deres hjem i Europa. Men de tilpassede dem til klimaet og de specielle forhold i Amerika.

De britiske nybyggere brugte mere træ i deres konstruktion af husene. De anlagde også husene i grupper rundt om et fælles område. Hollænderne byggede mere med sten i deres koloniale huse, hvor de anvendte en teknik, de havde lært i deres hjemland.

De spanske kolonister derimod brugte mere stuk, soltørrede lersten og coquina (kalksten lavet af fragmenter af skaller.) Den brugte også mere karakteristiske farver såsom rødt på tagene og okker på facaderne.

Arkitekturen i huse med kolonial stil

nybyggerne kom med hver deres stil

Som et resultat af, at nybyggerne kom fra forskellige lande betød, at de første koloniale huse ikke kom til at se helt ens ud. Men husene rummede dog fælles elementer, der var årsagen til at de koloniale huse fik deres navn. Nogle af de fælles træk var mere af nødvendighed end af æstetiske grunde.

Glas var for eksempel ekstremt dyrt og svært at få fat i i kolonierne. Derfor blev vinduerne typisk lavet noget mindre. Nybyggerne skulle også betale skat af glasset. Det resulterede i, at kun de rigeste kunne få råd til huse men en masse vinduer.

En anden ting, de koloniale huse havde til fælles, var den symmetriske udformning af vinduerne. Generelt skulle her udformningen af et kolonialt hus gerne følge et symmetrisk mønster. De skulle også have stejle tage og en god central skorsten.

Renæssance for den koloniale stil

en af de tidligste huse

De første koloniale huse har man praktisk talt glemt. Men detaljer og specielle karakteristika fra husene er bevaret. I 1876 har det en udstilling i anledning af hundrede år jubilæet, som mindede amerikanerne om deres koloniale fortid.

Måske var det det, som satte gang i den første genopblomstring af arkitekturen fra de koloniale huse. Denne stil forenede elementer fra en fortid, hvor man havde store udfordringer.

De fælles elementer i en kolonial stil

typisk bruger man søjler i en kolonial stil

Selvom nutidens arkitektur fortsætter med at forandre den koloniale stil, så bevarer den også de fælles elementer, der definerer disse huse.

Husene har statelige indgange med en facade støttet af søjler. Denne facade er nogle gange forlænget, så den kommer til at tjene som en overdækket terrasse.

Vinduerne i de koloniale huse former en balance to og to symmetrisk på begge sider af hovedindgangen. Vinduerne har skodder i proportionale størrelser.

Det, som er mest fælles for disse huse, er de træbrædder og sten, der udgør beklædningen. Mange koloniale huse har også loftrum.

De forskellige stilarter

man bruger typisk træ

Vi har set på de generelle træk ved arkitekturen ved de gamle koloniale huse. Nu vil vi også kaste et blik på de karakteristika, der gør dem unikke.

Georgiansk stil

Den georgianske stil har fået sit navn fra den britiske kongerække, hvor George regerede i Storbritannien indtil 1830. Stilen på disse huse ligner symmetriske kasser, der er to eller endda tre etager høje. De er også de mest almindelige.

Denne stil er mest populær i New England området. De har deres rødder i ydmyg landlig britisk arkitektur. Disse huse har typisk lave lofter og små vinduer, der kan beskytte mod den kolde vinter. Fordøren er i midten af facaden og har søjler og gavle. Vægbeklædningen består af træbjælker.

Hollandsk stil

Du kan se den hollandske stil især i den midterste del af østkysten: New York, New Jersey, Delaware og Pennsylvania. Her er mursten mere karakteristisk i stilen. Tagets hældning er også lavere og breder sig ud på den forreste del af huset, hvor det former gesimser. Disse huse har normalt skortstene på gavlen.

Fransk stil

Den franske kolonistil finder man primært i Louisiana og Mississippi, hvor de fransk nybyggere slog sig ned. Disse koloniale huse har stejle og udbredte tage. De har normalt verandaer, som du kan komme op på ved at gå gennem en fransk dør. De inderste rum er bygget på et højt fundament. Materialerne til disse huse kan være træ, sten og endda soltørrede lersten.

Spansk stil

Du kan finde den spanske kolonistil i Texas, Californien og det sydvestlige hjørne af USA. Disse huse er lavere og bredere. De har normalt også kun grundplanet. Den originale stil i denne arkitektur kommer fra pueblo- eller missionsstilen.

Husene har store overdækkede verandaer langs med hele facaden eller hele vejen rundt om huset. De har også utallige døre på ydersiden. Væggene er lavet af sten eller soltørrede mursten, og taget har røde teglsten. Bagved huset finder man normalt også en privat patio eller have.